Chia Sẻ Ý Tưởng Của Quý Vị

Sở Công Viên và Giải Trí Seattle (Seattle Parks and Recreation, SPR) muốn nghe ý kiến ​​của quý vị! Làm thế nào để chúng tôi có thể hỗ trợ cộng đồng khi chúng tôi thực hiện Kế Hoạch Chiến Lược của mình? Ý kiến của quý vị sẽ giúp chúng tôi xác định các nhu cầu và ưu tiên quan trọng cần thiết trong lúc chúng tôi lập kế hoạch cho ba năm tới và sau đó.  

Bấm vào nút GỬI sau câu hỏi cuối cùng để gửi câu trả lời cho khảo sát của quý vị.

Chia Sẻ Ý Tưởng Của Quý Vị
Quý vị hoặc gia đình quý vị có sử dụng các chương trình và không gian của Sở Công Viên và Giải Trí Seattle trong thời kỳ đại dịch không? Nếu có, quý vị đã tham gia như thế nào? (Chọn tất cả các câu phù hợp)
Quý vị có gặp rào cản nào khi cố gắng tham gia các chương trình của Sở Công Viên và Giải Trí Seattle không? (Chọn tất cả các câu phù hợp)
Quý vị hoặc gia đình quý vị mong đợi về điều gì nhất khi chúng tôi tiến tới việc mở cửa trở lại các cơ sở và không gian cộng đồng? (Chọn tối đa 3 câu trả lời)
Loại chương trình nào sẽ hỗ trợ quý vị một cách tốt nhất khi Seattle tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19? (Chọn tối đa 3 tùy chọn)

Section

Chúng tôi muốn đảm bảo các công viên và cơ sở của chúng tôi thật an toàn, thân thiện và dễ dàng tiếp cận. Các tính năng sau đây quan trọng như thế nào đối với quý vị và gia đình quý vị?

Không quan
trọng
 
Quan trọng
Rất quan
trọng
Các chương trình hoạt động ngoài trời (ví dụ: tập thể dục ngoài trời, đi dạo trong thiên nhiên, sự kiện cộng đồng)
Nghệ thuật sắp đặt và biểu diễn trong công viên
Sự hiện diện của nhân viên trong công viên (tức là có nhân viên tại các ki-ốt để trả lời các câu hỏi, các chuyến tham quan lịch sử)
Nhân viên an ninh hoặc kiểm lâm viên
Biển báo hướng để hỗ trợ tìm đường và điều hướng
Cải thiện tầm nhìn, ánh sáng và các cải tiến vật lý khác
Các dịch vụ chăm sóc trẻ em
Nhân viên và tình nguyện viên phản ánh cộng đồng mà họ phục vụ
Giải quyết các tác động của tình trạng người vô gia cư trong công viên

Section

SPR muốn đảm bảo các chương trình giải trí của chúng tôi được cung cấp vào những thời điểm thuận tiện. Khi nào quý vị muốn tham gia vào các hoạt động giải trí (với SPR hoặc ở nơi khác)? (Chọn tất cả các câu phù hợp)
Chúng tôi cũng đang đánh giá các địa điểm mà chúng tôi cung cấp các dịch vụ giải trí, cả trong nhà lẫn ngoài trời. Quý vị sẵn sàng dành bao nhiêu thời gian để đi đến nơi tham gia vào hoạt động giải trí ưa thích của mình? (Chọn một)
Quý vị sẽ sử dụng phương tiện nào để đi đến nơi tham gia các chương trình hoặc các công viên và không gian ngoài trời của chúng tôi? (Chọn tất cả các câu phù hợp)
SPR cam kết cung cấp dịch vụ hoàn hảo bằng cách hỗ trợ nhân viên của chúng tôi thông qua chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn. Chúng tôi nên tập trung nỗ lực vào đâu? (Chọn tối đa 3 tùy chọn)
Điều nào sau đây sẽ hữu ích nhất cho quý vị khi đối phó với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn như nắng nóng, khói lửa do cháy rừng hoặc nhiệt độ lạnh? (Chọn một)
Quý vị muốn thấy SPR thực hiện những thay đổi nào để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và giúp giảm lượng khí thải các-bon của chúng ta? (Chọn tất cả các câu phù hợp)
SPR quan tâm đến việc cải thiện việc nhận phản hồi của chúng tôi từ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Làm cách nào để chúng tôi có thể tiếp cận quý vị tốt hơn? (Chọn tất cả các câu phù hợp)

CÂU HỎI NHÂN KHẨU HỌC:

Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về quý vị. Thông tin nhân khẩu học giúp chúng tôi tìm hiểu thêm về các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ và đảm bảo các ưu tiên của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của một nhóm dân số đa dạng đang gia tăng. Tất cả các câu hỏi là tùy chọn - không bắt buộc trả lời.

Quý vị bao nhiêu tuổi? (Chọn một)

What is your race/ethnicity? (Select all that apply)

Chủng tộc/dân tộc của quý vị là gì? (Chọn tất cả các câu phù hợp)

Người Mỹ gốc Á/Người Mỹ gốc đảo Thái Bình Dương
Người bản địa Mỹ hoặc thổ dân Alaska
Người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
Người Mê-hi-cô, gốc Latinh hoặc gốc Tây Ban Nha
Người Trung Đông hoặc Bắc Phi
Người Hawaii bản địa hoặc Cư dân gốc đảo Thái Bình Dương khác
What is your race/ethnicity? (Select all that apply.)

Hãy nhớ bấm vào nút GỬI để gửi câu trả lời cho khảo sát của quý vị.